Änglar?! Vad är en ängel?

Änglar kan anta många olika former.

Du ser dem, och de kan anta många olika former. De vill ge dig vägledning.

De finns hos dig , och du kan be om att de skall komma.

De kan avge en doft, en doft av blommor.

De kan göra ljud, som tex ljudet av trumpeter.

Ja, faktiskt!

Kalla in en ängeln ditt hem:

Gör en grundlig rening.

Gå sedan till ditt hems hjärta, sätt dig ned och stilla dina tankar!

Be att en ängel skall komma.

Din ängel är hos dig nu.

Nu kan du be att din ängel skall rena ditt hem, att endast goda energier skall komma in genom din dörr.

Att endast den som har kärlek skall komma in och ut genom din dörr.

Nästa inlägg kommer att handla om

hur du kallar in änglar genom de 4 väderstrecken!