Ljus och kärlek istället för tunga bördor

Tänd ditt vita ljus och låt det brinna tills det slocknar.  Använd en tändare, tändsticka eller din rökelse för att tända ditt ljus.  Tänk sedan på din önskan att bli av med negativ energi eller blockeringar.  Låt ditt ljus brinna hela din ritual.  För bästa resultat, låt det släcka sig själv. 

Ett vitt ljus är ett bra alternativ eftersom det representerar positiv energi.  Du kan även använda ett svart ljus för att representera den negativa energin du tar bort från dig och ditt hem och de du älskar.

Gör en lista över de negativa energier eller blockeringar du vill ta bort.  Använd en penna och papper för att skriva ner de saker du vill ta bort från ditt liv.  Detta kan vara något allmänt, till exempel ”negativitet” eller ”kärleksproblem” 

eller mer konkret, till exempel ”rädsla för misslyckande” eller ”avundsjuka ” 

Jag upplever själv att detta fungerar väldigt bra när jag är specifik och vill något bra också för andra.

Tänk på att de negativa energierna upplöses.  Håll din lista eller lägg den ned bredvid den tomma skålen.  Stäng sedan dina ögon och föreställ dig att sakerna på din lista helt enkelt  förångas eller bara försvinner.  Sedan, föreställ dig en vikt som lyfts bort från dig. 

En tung börda, en ryggsäck du släpper.

 Du kanske också anger din  avsikt när du släppa de här tunga sakerna.

Du kan säga, ”Jag släpper min rädsla, avund och negativitet,” eller ”Jag fördriver all negativitet från mitt liv.”

Jag är nyfiken på om du har testat eller behöver hjälp med något?

Skriv gärna och berätta!
Kram Barbro