Örtläkekonst

Örtläkekonsten var väldigt utbredd under den nordiska forntiden och den har nu åter igen börjat användas som botemedel mot vissa sjukdomar, av många människor.

I de gamla sagorna finns berättelser om dessa och även i det isländska sagorna berättas om örternas magiska egenskaper. Där beskrivs till exempel om hur en kvinna som har skadat sitt bröst, får hjälp av en brygd gjord av örter.

Völvan, som var den visa kvinnan, hade kunskaper om örtläkekonsten, som var vida kända.
Varje ört ansågs äga speciella egenskaper. Gråbo, malört och saffran ansågs till exempel skydda mot trolldom. Brännässlan ansågs vara renande, groblad var bra mot hosta och älgört hjälpa mot feber.

Du kanske också använder något väl beprövat gammalt recept för att lindra något av dina eller dina nära och käras besvär.

Kramar från Barbro