Så här hittar jag mina borttappade saker

Den helige Antonius av Padua

För några år sedan när jag besökte en god vän som var munk, började vi prata om helgonen och att vi kan få hjälp av dom om vi bara ber om det. Han berättade om olika helgon och deras legender och det var speciellt ett helgon som jag här vill berätta om.

Den helige Antonius av Padua föddes i Lissabon och i dopet fick han namnet Ferdinand, han tog namnet Antonius när han inträdde i franciskanorden. Antonius levde mellan åren 1195-1231 och blev 36 år gammal.

Han var en liten, rundlagd, försiktig och tystlåten munk, som vid ett möte, helt oförberedd, blev tillsagd att hålla en predikan, han lydde lite försagt . Men han blev fylld av den helige Ande och när han väl kom igång predikade han med sådan inlevelse och innerlighet att åhörarna häpnade. Han hade en magnetisk dragningskraft och överallt där han talade strömmade människor av alla slag till, många som levde i synd blev omvända. År 1226 blev Padua hans hemstad och det var därifrån han sedan gjorde sina predikoresor.

Det berättas många legender om honom och han är känd som det helgon som hjälper oss att hitta borttappade saker, speciellt nycklar. Det är många som fått hjälp av Antonius med att hitta sina borttappade saker. Men kom ihåg, om man bett om hans hjälp och fått den, tackar man helgonet bäst genom att ge något åt de fattiga, för han är de fattigas skyddshelgon.

När jag en tid efter mötet med min vän, inte kunde hitta mina nycklar, kom jag att tänka på Antonius och sade; Kära Antonius av Padua, kan du vara snäll att visa mig var mina nycklar finns.

Satt en stund och kände om jag fick någon ingivelse och började sedan söka på olika ställen. Så kom jag att tänka på jackan jag stoppat i tvättmaskinen. Jag gick dit och tog ut jackan och där i den högra fickan låg minsann mina nycklar. Jag blev så glad och tackade honom så mycket, men jag har även tackat honom genom att ge gåvor till de fattiga.

Om du ber Antonius om hjälp och får den, glöm inte att tacka honom så som legenden säger, för du kan behöva hans hjälp fler gånger.

Har du också någon liknande upplevelse så får du gärna berätta om den här.

Kram från Barbro