Blått inspirationens färg

Blå blå himmel och hav…….
Blått är himlen och oceanernas färg som påverkar oss på ett positivt och kraftfullt sätt, gör oss lugna, ger en känsla av andlighet, hängivenhet och det heliga. Det är också färgen på vårt halschakra, som är centrum för kommunikation. När det är aktiverat, ger det oss inspiration hur vi ska tala och uttrycka oss, reserverat eller med kraftfulla känslor.

Olika nyanser av blått
En klar himmelsblå färg i auran är ett tecken på gott självförtroende och mentalt välmående.
Turkos visar på lugn och om den blå färgen är väldigt ljus, kan det tyda på att man är ytlig.
Djupare blå kan tyda på tunga känslor, t ex sorg eller depression.
Mörkblå nyans kan visa att man är positiv och midnattsblå kan vara ett tecken på förhöjd intuition.

Balansera chakrat
Om det har blivit obalans i chakrat kan livsglädjen påverkas negativt och det kan rättas till genom att balansera chakrat. Det kan göras med att se på något som är rent blått och andas in den färgens energi. Att ta hjälp av vägledande meditation eller musik för halschakrat är också en bra hjälp.

Helande färg
Blått är en färg som används inom healing till att sätta igång kroppens egen självläkande förmåga.
Färgens kylande energi kan användas vid problem med feber, sköldkörtel, mun och hals och även vid känslomässiga och andliga trauman.

Lycka till och kram från Barbro