Indigo mystikens färg

Denna midnattsblå mystiska färgen har en hypnotisk påverkan på vår kropp och själ. Det är också färgen på vårt pannchakra som är centrat som förstärker clairvoyance och vidgar vårt mediala seende. Det hjälper och förstärker vårt mediala seende, så att vi kan se förflutet, nutid och framtid som ett.

Ditt kreativa sinne
Indigo stimulerar den högra hjärnhalvan och stimulerar din kreativitet och din fantasi, det påverkar också din intuition och ger dig ro och inre visdom.

Nyanser av Indigo
Indigo ger ofta lila och purpurfärgade toner i auran som ger oss kontakt med högre medvetenhet och ger en känsla av andlig harmoni och frid. Men om den indigoblå färgen blir för kraftfull, kan också leda till problem såsom missförstånd och ensamhet.

Att balansera chakrat
Om din andlighet leder till isolering och avskildhet ska du ta det på allvar och förändra det genom att balansera dina chakran. Det kan du göra genom att lyssna på en chakrameditation med musik eller vägledd.

Helande med Indigo
Titta på en bild med indigoblå nyanser och känn att du andas in dess energi i hela ditt väsen samtidigt som du känner glädjen och energin som du har i vardagen.

Indigo har en starkt lugnande och bedövande verkan och inom healing används det vid mental störning och för att klarna tankarna. Om du är stressad det varit mentalt påfrestande en period, kan indigo vara till hjälp för att återställa balansen och din inre jämnvikt.

Lycka till från Barbro