Gult

Gult är färgen i solar plexus chakrat, som förknippas med känslor, egenvärde, personlig makt och prestation. Det är en av de mest tvetydiga färgerna, färgen för solsken, guld, lycka, värme, intellekt och upplysning, men det är också färgen för avundsjuka, vanära, feghet, svek och förräderi.
Inom islam är guldgult vishetens färg och tidigare i Kina fick bara kejsaren bära gult.
Guldgult symboliserar också rikedom, himmelriket, andlighet, vishet hög kvalitet och rikedom och i Jungs psykologi symboliserar gult den blixt snabba insikt som kallas intuition och som sägs komma ”som från himlen”.

Gula nyanser
Klart lysande gult i din aura återspeglar glädje och lycka, en mycket ljus färg tyder på mystik och en matt nyans kan tyda på förvirring och dålig inspiration, kan också vara falskhet.

Om många negativa nyanser finns i din aura kan det tyda på att du har dålig självaktning,
-självförtroende, -mod eller att glädjen är borta. Du kan återställa balansen i chakrat genom att andas in energin från ren gul färg i ditt solar plexus. Du kan också balansera ditt chakra med vägledda meditationer eller musik.

Inom healing används den gula färgen till att förbättra matsmältningen och rena lever och gallan, det kan också stärka och lugna nerverna och hjälpa till med tänka effektivt och klart. Den används också för att återställa livsglädjen och självaktningen.

Kram från Barbro