Nordamerikanska visdomsord

Häromdagen hittade jag i en låda, en liten bok som jag en gång för länge sedan köpt. Den är fylld av visdom, som de nordamerikanska indianerna i alla år levt efter och för oss är det relativt okänt. Dom har oerhört mycket kunskap på många nivåer i sina traditioner och har kommit långt i sin andliga utveckling. Indiansk visdom hör inte enbart till det förflutna, några av dessa texter är hämtade från en konferens, ”The Cry Of The Earth”, där världens politiska ledare och stamäldste från hela Nordamerika möttes på Förenta Nationerna i New York City den 22 november 1993. Vi uppmanas att inte imitera eller bli som indianerna, utan att i stället bli så bra människor som möjligt.

Jag vill här återge några av de kloka ord som dessa naturfolk levde och fortfarande lever efter:

DU HAR KANSKE LAGT MÄRKE TILL att allt en indian gör sker i cirkel. Det beror på att Världens Kraft alltid verkar i cirklar och att allt strävar efter att vara runt… Himlen är rund och jag har hört att jorden är rund som ett klot och det är alla stjärnorna med. Även vinden går i virvlar när det blåser som mest. Fåglarna bygger sina bon i cirklar, för deras religion är densamma som vår…Till och med årstiderna bildar en stor cirkel och återvänder alltid till sin utgångspunkt. En människas liv är en cirkel från barndom till barndom och så är det i allt där livets krafter strömmar.

”SÅ ÄR DET I ALLT” Black Elk (1863-1950); Oglala Sioux

VÅRA FÄDER HAR GIVIT oss många lagar, som de i sin tur har lärt av sina fäder. Dessa lagar var bra. De ålade oss att behandla alla människor som de behandlar oss. Att vi aldrig ska vara den första att bryta ett avtal, att det var vanhederligt att ljuga, att vi bara ska tala sanning… Vi fick lära oss att tro att den Stora Anden ser och hör allt, att han aldrig glömmer och att han i livet efter detta ger alla människor ett ande-hem i enlighet med hennes gärningar…

”TALA BARA SANNING” Chief Joseph; Nez Perce

NÄR DU STIGER UPP på morgonen, tacka för morgonljuset, för ditt liv och din kraft. Tacka för din mat och för glädjen av att leva. Om du inte ser något själ att tacka, ligger felet hos dig själv.

”ATT TACKA” Tecumseh; Shawnee

OM DU PRATAR MED djuren pratar de med dig och ni kommer att lära känna varandra. Om du inte pratar med dom, kommer du inte att lära känna dom och det du inte känner kommer du att frukta. Det man fruktar förstör man.

”NI KOMMER ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA” Chief Dan George; Coast Salish

FÖR ATT KUNNA VARA MEDICINMAN måste du uppleva allt, leva livet till fullo. Om du inte upplever den mänskliga sidan av allt, hur kan du då hjälpa, undervisa eller hela? För att vara en bra medicinman, måste du vara ödmjuk. Du måste vara lägre än en mask och högre än en örn.

”UPPLEV ALLT” Archie Fire Lame Deer; Lakota, Gift of power

Kloka ord och tankar som kan oss lära oss mycket .

Kramar från Barbro